top of page

Tarief & Vergoeding

Tarief

Eerste consult:

Vervolgconsulten:

De behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. 

Indien je een afspraak wilt wijzigen of niet kunt nakomen, gelieve dit uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten. Voor het nalaten van een tijdige afmelding wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht. 

intake (circa 1 uur) € 75,00

behandeling (tot 1,5 uur) € 85,00

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Indien je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg, dan is het mogelijk dat je daardoor een gedeelte van de behandelingen vergoed krijgt. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar of klik op de link van de zorgwijzer. Hier wordt per zorgverzekeraar aangegeven welke behandeling voor vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag vergoed wordt. Soms moet je een deel zelf bijbetalen. Dit is afhankelijk van de voorwaarden in je eigen polis. Je hoeft je eigen risico voor de behandelingen niet aan te spreken omdat ze vallen in het aanvullende pakket.

E7A86BA4-F3D3-4371-A8A2-D19E2FC792C9.PNG

Aangesloten bij

Als Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut ben ik aangesloten bij de VBAG, BvMT en RBCZ.

VBAG logo.png
Embleem_BvMT_paars_rgb_wit.jpg
RBCZ.png

Klacht- en tuchtrecht

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met de cliënt te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

Privacy
Ik doe er alles aan om jouw privacy te beschermen en te voldoen aan de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van de nieuwe AVG wet is om de privacy van burgers te beschermen ook in de huidige tijd waarin de risico’s op het lekken van persoonlijke gegevens veel groter is geworden sinds de komst van het internet. De wet is er dus om te voorkomen dat er (commercieel) misbruik gemaakt wordt van persoonsgegevens, waaronder naam, e-mailadres, huisadres en bankgegevens. Deze site maakt geen gebruik van cookies.
Lees meer hierover in mijn privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

  • Als de cliënt gebruik maakt van de diensten van de praktijk dan accepteert hij/zij automatisch de behandelovereenkomst en de algemene voorwaarden.

  • De behandelovereenkomst maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

  • De cliënt ondergaat de behandeling op eigen risico en zal de therapeut niet aansprakelijk stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en /of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling.

  • De therapeut is niet aansprakelijk voor schade door eventuele annulering van het consult.

  • De therapeut kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor door de cliënt getrokken conclusies en ondernomen acties, na het volgen van de behandeling. De cliënt heeft hierbij zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

  • De therapie is geen vervanging van de reguliere medische wetenschap. De therapie werkt preventief en aanvullend op de reguliere medische zorg. De therapeut zal bij ernstige klachten de cliënt altijd adviseren om een reguliere arts te raadplegen.
     

bottom of page