top of page

"When you touch one thing with deep awareness,
you touch everything."

- Lao Tzu 

pexels-jeremy-bishop-2422916.jpg
65B555E8-5CA1-4207-8C97-588509D485E9 2.PNG

Wat is energetische therapie?

In mijn behandelingen reik ik aan en raak ik je aan. Samen werken we aan het verder brengen van jouw bewustwording. Daar waar pijnstukken (fysieke, emotionele of geestelijke pijn) zich aandienen, kan ik jou helpen om te verdiepen, los te laten en op zoek te gaan naar de ‘pijn achter de pijn’. Door er contact mee te maken, doorheen te ademen en het te ‘doorleven’ kun je emotionele blokkades, blinde vlekken en overtuigingen loslaten die jou hinderen jouw oprechte (ziele)leven te leven.

Bij het energetisch werken wordt er gewerkt met subtiele energie. Energie is een ruim begrip, want alles bestaat uit (zichtbare en ‘onzichtbare’) energie. Bij energetisch werk wordt er vanuit gegaan dat mensen een energieveld hebben

(ook wel bekend als aura), energiecentra en energiebanen (zoals de chakra’s en meridianen) waar energie doorheen stroomt.

 

Dit energetisch systeem staat in verbinding met het hele menszijn; het fysieke lichaam, de emoties, gevoelens en dergelijke.

65B555E8-5CA1-4207-8C97-588509D485E9 2.PNG

Wanneer de energie vrij kan stromen, voel je je meestal goed, gezond, in evenwicht; je zit lekker in je vel. Wanneer er iets gebeurt waardoor je uit evenwicht raakt en/of wanneer je stress, spanning, trauma’s, emoties e.d. niet goed kunt verwerken kan dit vastgezet worden in het lichaam en het gehele energiesysteem. Er ontstaat een blokkade. Wanneer er een blokkade is, kan de energie niet meer (goed) doorstromen; de energiestroom wordt belemmerd waardoor er op den duur klachten kunnen ontstaan.

bottom of page